Τι είναι η ατομική ψυχοθεραπεία, πώς λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει;


 

 • H ψυχοθεραπεία είναι ένας  όρος που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των προβλημάτων ψυχικής υγείας, μέσω της συνομιλίας με έναν ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Είναι με άλλα λόγια μια μορφή θεραπευτικής παρέμβασης σε δυσκολίες που αφορούν τον συναισθηματικό ή/και ψυχικό κόσμο του ατόμου. Απαιτούνται γνώσεις και ορθή κατάρτιση του επαγγελματία, υπό το πρίσμα συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων, επιστημονικών τεχνικών, οι οποίες αποτελούν τα εργαλεία του ψυχολόγου, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του.  Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι μόνο οι δυο  παραπάνω επαγγελματίες είναι νόμιμο να ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Σε περίπτωση αμφιβολίας σας για την ιδιότητα του επαγγελματία που σας αναλαμβάνει, προτείνεται να ζητήσετε να επιδειχθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του, η οποία χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους.

 

 • Στόχοι  είναι η  ανακούφιση από τα συμπτώματα, από τον ψυχικό πόνο, η  ενδυνάμωση και  ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

 

 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιθυμεί ο ίδιος  ο  ενδιαφερόμενος να αποκτήσει μια ψυχοθεραπευτική σχέση με τον θεραπευτή. Με άλλα λόγια,  δεν μπορεί να επιτευχθεί κατόπιν πίεσης ή καθοδήγησης του ατόμου από τρίτους.

 

 • Η ψυχοθεραπεία σας βοηθά να μάθετε πώς μπορείτε να πάρετε τον έλεγχο της ζωής σας και να αντιμετωπίσετε δύσκολες συνθήκες με έναν υγιή και αποτελεσματικό τρόπο.

 

 • Επίσης, η ψυχοθεραπεία   βοηθάει να διαχειριστείτε καλύτερα τις διαπροσωπικές σας σχέσεις, να βάλετε όρια στους άλλους και στον εαυτό σας, να σας γνωρίσετε καλύτερα και να ανακαλύψετε πτυχές του εαυτού σας, να καλλιεργήσετε την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή σας, να χειριστείτε πιο αποτελεσματικά τα συναισθήματά σας και το άγχος σας,  να εμβαθύνετε στην  παιδική σας ηλικία και να κατανοήσετε αν και με ποιόν τρόπο σας επηρέασε στην ενήλικη ζωή σας  κ.α.

 

 • Η ψυχοθεραπεία επιπλέον παρέχει υποστήριξη και βοήθεια σε πάσχοντα άτομα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαταραχών (από αγχώδεις διαταραχές μέχρι κατάθλιψη, διπολική διαταραχή κ.α.)

 

 • Μερικές βασικές προϋποθέσεις και αρχές για να υπάρξει αποτέλεσμα στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας είναι:
  • η απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα των όσων ειπωθούν στα πλαίσια της ψυχοθεραπευτικής σχέσης, καθώς τηρείται αυστηρά το απόρρητο
  • η καλλιέργεια  αμοιβαίας εμπιστοσύνης  μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου
  • η δημιουργία μιας σχέσης  συμμαχίας με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των ζητημάτων του θεραπευόμενου και την επίτευξη των στόχων του
  • η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος κατανόησης και αποδοχής, ώστε ο θεραπευόμενος να αισθανθεί άνετα να εκφράσει ό,τι τον απασχολεί