Τι είναι οι διαδικτυακές συνεδρίες και σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυνται;


Οι online συνεδρίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής είναι επί της ουσίας η ίδια ακριβώς διαδικασία με την δια ζώσης συνεδρία, όταν δηλαδή ο θεραπευόμενος επισκέπτεται το γραφείο του ψυχολόγου, με τη διαφορά ότι πραματοποείται μέσω Skype, Google Meet ή άλλων εφαρμογών. Τηρείται ο ίδιος κώδικας δεοντολογίας και το ίδιο ιατρικό απόρρητο που ισχύει και στις δια ζώσης θεραπείες. Με άλλα λόγια, από όσα ειπωθούν στα πλαίσια της διαδικτυακής συνεδρίας δεν πρόκειται να διαρρεύσει καμία πληροφορία, όπως ακριβώς συμβαίνει και  δια ζώσης.  Σχετικά με την διάρκεια και το κόστος της θεραπείας αυτής, ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τις δια ζώσης θεραπείες. 

 

Όσον αφορά  τις περιπτώσεις που χρήζουν online συνεδρίας αυτές είναι:

  • Όταν ο θεραπευόμενος κατοικεί αρκετά μακριά από την  τοποθεσία του γραφείου και αδυνατεί να μεταβεί στο χώρο του ψυχολόγου.
  • Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας του θεραπευόμενου και εκείνος δεν είναι σε θέση να φύγει από το σπίτι του ή το νοσοκομείο, σε περίπτωση που νοσηλεύεται.
  • Όταν ο θεραπευόμενος διαμένει σε απομονωμένη περιοχή, στην οποία δεν υπάρχει σε κοντινή απόσταση κάποιος επαγγελματίας ψυχικής υγείας.
  • Όταν η θεραπεία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ο θεραπευόμενος πρέπει να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή μόνιμα.
  • Όταν γενικότερα η επίσκεψη στο γραφείο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, λόγω κάποιου αξεπέραστου εμποδίου που αντιμετωπίζει ο  θεραπευόμενος.

 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η λύση της διαδικτυακής συνεδρίας αποτελεί έσχατη λύση ανάγκης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει την ίδια βαρύτητα με την δια ζώσης συνεδρία. Αυτό συμβαίνει  διότι η άμεση επαφή με τον θεραπευτή βοηθά στο «χτίσιμο» μιας θεραπευτικής σχέσης και συμβάλλει στο να νιώσει ο θεραπευόμενος πιο άνετα και να ανοιχτεί  περισσότερο στον θεραπευτή για τα ζητήματα που τον απασχολούν. Αποτελεί άλλωστε κοινή παραδοχή ότι η διαδικτυακή επαφή είναι πιο απρόσωπη και τυπική από την δια ζώσης.

 

Ποιά είναι τα μειονεκτήματα της διαδικτυακής συνεδρίας και ποιά εναλλακτική λύση υπάρχει;

Σίγουρα το διαδίκτυο και οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν διευκολύνει κατά πολύ την ποιότητα ζωής και συνεπώς και τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, ωστόσο δεν γίνεται να μην αναφερθούν και  οι πιθανές δυσκολίες στην εφαρμογή της τεχνικής αυτής στην πράξη. Συγκεκριμένα, οι  θεραπευόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας ή άτομα με ελάχιστη ή καθόλου άνεση με το internet και τον χειρισμό των ηλεκτρονικών συσκευών  θα αντιμετωπίζουν πιθανώς δυσκολία να προσαρμοστούν. Εκτός από αυτό, υπάρχει πάντα και η πιθανότητα ξαφνικής βλάβης των ηλεκτρονικών συσκευών ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων (πχ διακοπή ρεύματος). Για αυτούς τους λόγους, παρέχεται άλλη μια μορφή συνεδρίας, αυτή της τηλεφωνικής κλήσης, κατά την οποία ισχύουν όλα όσα ισχύουν και με την δια ζώσης και την διαδικτυακή θεραπεία περί κόστους, διάρκειας, απορρήτου κλπ.